Turandot

  • Štátna opera Banská Bystrica
  • 2021
  • Giacomo Pussini
    režie: Dominik Beneš
    scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská
    foto: Zdenko Hanout