bio

Vystudovala grafiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením ak. mal. Jana Vičara. V letech 2004–2016 působila jako výtvarnice scény a kostýmů ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde připravovala např. inscenace Alenka v říši divů, Cikáni, Cybercomics, Chicago, Její pastorkyňa, Kalibův zločin, Král Richard III., Kříž u potoka, Lucerna, Marvinův pokoj, Medeia, Mein Faust, Měsíc nad řekou, Válka s mloky, Villon F., Svatba, Vojnarka. V témže divadle byla také autorkou veškeré propagační grafiky.

Jako scénografka působí v činoherních a operních domech v ČR a na Slovensku. Pravidelně spolupracuje s režiséry Annou Davidovou, Michalem Dočekalem, Martinem Františákem, Dodem Gombárem, Jiřím Honzírkem, Lindou Keprtovou, Jakubem Macečkem, Janem Antonínem Pitínským, Břetislavem Rychlíkem, Igorem Stránským, Tomášem Studeným, Michalem Zetelem a dalšími.

Byla dlouholetou členkou Tanečního souboru Hradišťan, se kterým dosud spolupracuje jako výtvarnice např. na pořadech Třikrát je člověk, Žákovské vigilie, ale také na koprodukčních projektech s Mezinárodním operním festivalem v Litomyšli – Kytice (kantáta Bohuslava Martinů), Písně a tance lásky (Catulli Carmina Carla Orffa a Svatby Igora Stravinského). Podílela se na dokumentech České televize Mistr, Vracaja sa dom od Betléma a na televizních pořadech Na forbíně a Manéž Bolka Polívky. Věnuje se i vlastní volné tvorbě.

/english/

Eva studied graphic design and fine art education at Faculty of Education, Masaryk University in Brno under the supervision of painter Jan Vičar. In years 2004-2016 she worked as a stage and costume designer at Slovácké Theatre in Uherské Hradiště where she prepared plays like Alice In Wonderland, Cikáni /Gypsies/, Cybercomics, Chicago, Její pastorkyňa /Her Stepdaughter/, Kalibův zločin /Kalib’s Crime/, King Richard III, Kříž u potoka /The Cross by the Brook/, Lucerna /The Lantern/), Marvin’s Room, Medeia, Mein Faust, Měsíc nad řekou /The Moon Over the River/, Válka s mloky /War with the Newts/, Villon F., Svatba /The Wedding/, Vojnarka. She was also the author of advertising graphics for this theatre.

As a stage designer she has worked in dramatic and opera houses all over the Czech Republic and Slovakia. She has been a regular artistic partner of directors like Anna Davidová, Michal Dočekal, Martin Františák, Dodo Gombár, Jiří Honzírek, Linda Keprtová, Jakub Maceček, Jan Antonín Pitínský, Břetislav Rychlík, Igor Stránský, Tomáš Studený, Michal Zetel and others.

For many years she was a member of Hradišťan folk dance ensemble and has been still cooperating with this ensemble as the author of costumes and stage design on projects like 3x je člověk /Three Times a Human/ and Žákovské vigilie /Carmina Scholarium Vagarum/, as well as on coproduction projects at Smetana’s Litomyšl International Opera Festival - Bohuslav Martinů’s cantata Kytice /Bouquet of Flowers/ and Písně a tance lásky /Songs and Dances of Love/ (Catulli Carmina by Carl Orff and Igor Stravinski’s Svatby /Weddings/). She worked on documentaries produced by the Czech Television Mistr /The Master/, Vracaja sa dom od Betléma /Going Back Home from Bethlehem/ and also as an architect on TV shows Na forbíně and Manéž Bolka Polívky. She is also known for her freelance art work.