Prolomit vlny

  • La fabrica
  • 2018
  • Lars von Trier, Vivian Nielsen
    Režie: Viktorie Čermáková
    scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská
    Projekce: František Pecháček
  • Foto: Alena Hrbková