Země Lhostejnost

  • Švandovo divadlo (Studio)
  • 2013
  • Karel Kryl, Dodo Gombár, Libor Vodička
    Režie: Dodo Gombár
    scéna a kosstýmy: Eva Jiřikovská
  • Foto: Michal Hančovský