Ariadna na Naxe

  • Štátne divadlo Košice
  • 2014
  • Richard Strauss
    Režie: Linda Keprtová
    scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská
  • Foto: Joseph Marčinský