OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto: OTHELLO -- slovácké divadlo uh, foto:

OTHELLO -- slovácké divadlo uh, 2003

autor William Shakespeare
režie Igor Stránský
kostýmy Eva Jiřikovská
scéna Miroslav Malina

04.12.2008. 14:25

LOOKDESIGN