ARIADNA NA NAXU -- štátne divadlo košice, 2014

autor Richard Strauss
dirigent Marián Lejava
režie Linda Keprtová
scéna Eva Jiřikovská
kostýmy Eva Jiřikovská

27.08.2014. 18:59

LOOKDESIGN